Quantcast
Channel: Rijksoverheid.nl - Documenten over het onderwerp Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Browsing latest articles
Browse All 412 View Live

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over kosten internet in Nederland

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

View ArticleAntwoorden op Kamervragen over kosten internet in Nederland

Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht "Internet kan tientallen euro's goedkoper in Nederland". Het gaat om vragen van het Tweede Kamerlid Van Dijk (CDA) en van de Tweede...

View Article

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Systeem Risico-indicatie (SyRI) en verband...

Besluit op een verzoek om informatie over het Systeem Risico-indicatie (SyRI) en het verband met de hierbij gebruikte risicomodellen (bijvoorbeeld Wijkgerichte Aanpak en Ondernemingen,...

View Article

Beslisnota bij Kamerbrief over Strategie Digitale Economie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

View Article

Strategie Digitale Economie

Onderzoek naar een weerbare, ondernemende, vernieuwende en duurzame digitale economie, waarin iedereen in Nederland mee kan doen.

View Article


Toekomstverkenning Digitale Economie 2030

Verkenning naar de rol van digitale technologie in de Nederlandse economie en de ambities voor de toekomst.

View Article

Kamerbrief over Strategie Digitale Economie

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over haar inzet voor de digitale economie.

View Article

Kamerbrief over verlenging Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Kamer over de verlenging van het Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing. Het besluit wordt verlengd tot het...

View Article


Verlenging Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing

Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, houdende de verlenging van de horizonbepaling van het Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing.

View Article


Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging Instellingsbesluit Adviescollege...

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

View Article

Beslisnota bij Kamerbrief over convenant EZK en SIDN

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

View Article

Waarborging .nl-domein Evaluatie 2015 - 2022

Overzicht op hoofdlijnen van de relevante ontwikkelingen in de periode na de ondertekening van het convenant op de punten zoals deze zijn omschreven in het Eindrapport.

View Article

Kamerbrief over convenant EZK en SIDN

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over het hernieuwde convenant en de evaluatie van het vorige convenant tussen EZK en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

View Article


Convenant waarborging .nl-domein 2022-2029

Het convenant tussen EZK en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) over waarborging van het .nl-domein van 2022 tot 2029.

View Article

Kamerbrief over advies van het Adviescollege ICT toetsing over het Beslag...

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer het advies van het Adviescollege ICT-Toetsing over het Beslag Informatie Systeem (BIS). Zij reageert daarbij op de bevindingen en de...

View Article


Beslisnota Beleidsreactie definitief advies AC ICT toets van Beslag...

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

View Article

Advies Beslag Informatie Systeem

De brief bevat het advies van het Adviescollege ICT-Toetsing over het Beslag Informatie Systeem (BIS).

View Article


Flitspeiling gebruik van DigiD in de zorgsector

In oktober 2022 heeft VWS een flitspeiling laten uitvoeren om zicht te krijgen op het gebruik van DigiD in de zorg. Daarin onder andere aandacht voor: Het betrouwbaarheidsniveau van DigiD dat...

View Article

Beslisnota bij Kamerbrief uitzondering registratieplicht rechtshandhaving in...

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

View Article

Kamerbrief over uitzondering registratieplicht voor rechtshandhaving in de AI...

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de uitzonderingen in de registratieplicht van hoog risico AI toepassingen voor rechtshandhaving in de AI-verordening. AI staat voor...

View Article
Browsing latest articles
Browse All 412 View Live
Latest Images